Miljøuka

20. til 24. september

Vi er i full gang med å planlegge årets miljøuke. På bakgrunn av det siste årets restriksjoner blir årets uke litt amputert, men vi har som mål å kunne arrangere flere ryddeaksjoner i løpet av uka for å sette fokus på forurensning i havet.

Oppdatering av program vil komme når det årets miljøuke nærmer seg.

Frøya kommune ønsker å bidra til økt kunnskap og tilrettelegging for opprydding av marin forsøpling

Program 2021

Trykk på dagene nedenfor for å se program for de ulike dagene.
Nye saker kan komme inn i programmet i dagene som leder opp mot miljøuka.

Strandrydding med Mausund Feltstasjon

Ryddedag for skoler sammen med Mausund Feltstasjon

Hjemmeside til Mausund Feltstasjon: www.eider.no
Facebook: www.facebook.com/MausundFeltstasjon


Foredrag om marin forsøpling

Sted: Hotell Frøya
For: Ansatte ved skole og barnehage som arbeider med Grønt flagg


Innlegg i kommunestyret

Rydd Norge Trøndelag

Se møteinnkalling på kommunens hjemmeside for tidspunkt.


Strandrydding for næringslivet

Strandrydding for næringslivet sammen med Mausund Feltstasjon.

Påmelding kommer

Hjemmeside til Mausund Feltstasjon: www.eider.no
Facebook: www.facebook.com/MausundFeltstasjon

Strandrydding for herredshuset

Ryddedag for ansatte og politikere ved rådhuset sammen med Mausund Feltstasjon.

Hjemmeside til Mausund Feltstasjon: www.eider.no
Facebook: www.facebook.com/MausundFeltstasjonDet er ikke planlagt noen aktivitet for lørdag.

Siste innlegg fra årets aksjon

Besøk oss gjerne på Facebook