Søppel i havet

4. til 8. juni

Frøya kommune ønsker å bidra til økt kunnskap og tilrettelegging for opprydding av marin forsøpling

Årets program

Trykk på dagene nedenfor for å se program for de ulike dagene

09.00

Strandrydding med Mausund Feltstasjon

Alle som ønsker det kan bli med Mausund feltstasjon ut på strandrydding i Miljøuka. Vi oppfordrer næringslivet, arbeidsplassen, skoleklassen, familien eller vennegjengen til å bli med!

Ta med arbeidstøy, hansker, gode sko og matpakke.

Påmelding: Nick telefon 984 02 882

Ta kontakt når som helst! Ryddeaksjoner kan tilpasses.

Hjemmeside til Mausund Feltstasjon: www.eider.no

Facebook: www.facebook.com/MausundFeltstasjon


11.00-12:30

Miniseminar

Miniseminar i lunsjmøtet til Frøya næringsforening.

Sted: Hotell Frøya

Hvem kan delta: Alle, spesielt næringslivet er velkommen.

Forberedt på oljeutslipp?

Hva skjer hvis næringslivet på Frøya blir rammet av et oljeutslipp, stort eller smått? Hva skjer hvis det er din bedrift som forurenser?

Brannvesenet rykker ofte ut for å rydde opp utslipp. Samtidig er det mye næringslivet selv kan og bør gjøre for å sikre sine verdier. Når forurensningen er ryddet opp – hva må skje med avfallet da?

Frøya brann og redning, i samarbeid med IUA Sør-Trøndelag (et interkommunalt samarbeid om beredskapen mot akutt forurensning) presenterer hva den kommunale beredskapen gjør ved et utslipp. HAMOS informerer om hvordan man håndterer forurenset avfall i forbindelse med et uhell.

Gratis lunsj.


13.00-16:00

Åpen brannstasjon

Åpen brannstasjon med aktiviteter og demonstrasjoner for målgruppen.

Sted: Frøya Brannstasjon

Frist onsdag

Videokonkurranse

Skoleelever i Frøya kommune er invitert til konkurranse om å lage film om temaet marin forsøpling. Se Miljøuka på facebook og Miljøuka.no for konkurranseregler og innlevering.

Filmkonkurransen avgjøres og offentliggjøres på torsdag.


Biologiske undersøkelser på sjøørret

Sted: Blakstadvassdraget

Vi undersøker om sjøørreten er reetablert i Blakstadvassdraget etter at det ble satt inn kulvert i Buaveien.

Frøya kommune i samarbeid med elever ved Guri Kunna vgs.


09.00

Strandrydding med Mausund Feltstasjon

Alle som ønsker det kan bli med Mausund feltstasjon ut på strandrydding i Miljøuka. Vi oppfordrer næringslivet, arbeidsplassen, skoleklassen, familien eller vennegjengen til å bli med!

Ta med arbeidstøy, hansker, gode sko og matpakke.

Påmelding: Nick telefon 984 02 882

Ta kontakt når som helst! Ryddeaksjoner kan tilpasses.

Hjemmeside til Mausund Feltstasjon: www.eider.no

Facebook: www.facebook.com/MausundFeltstasjon


11.00-13.00

Miljøaktiviteter for alle høstens førsteklassinger

Sted: Nedenfor Frøya kultur- og kompetansesenteret

5. og 6. trinn ved Dyrøy oppvekstsenter arrangerer miljøaktiviteter for alle høstens førsteklassinger ved Frøya kultur- og kompetansesenter. Det blir fokus på kildesortering og gjenvinning.

Hvem kan delta: Høstens førsteklassinger ved Frøya kultur- og kompetansesenter

Grilling.


Biologiske undersøkelser på sjøørret

Sted: Blakstadvassdraget

Vi undersøker om sjøørreten er reetablert i Blakstadvassdraget etter at det ble satt inn kulvert i Buaveien.

Frøya kommune i samarbeid med elever ved Guri Kunna vgs.


09.00

Strandrydding med Mausund Feltstasjon

Alle som ønsker det kan bli med Mausund feltstasjon ut på strandrydding i Miljøuka. Vi oppfordrer næringslivet, arbeidsplassen, skoleklassen, familien eller vennegjengen til å bli med!

Ta med arbeidstøy, hansker, gode sko og matpakke.

Påmelding: Nick på tlf: 984 02 882

Ta kontakt når som helst! Ryddeaksjoner kan tilpasses.


11.00-16.00

Besøk Mausund feltstasjon sin stand

Sted: Stjernesenteret

Hvem kan delta: Alle

Mausund feltstasjon har stand på Stjernesenteret

Ta gjerne med en lodott fra filteret i egen tørketrommel for å se i mikroskopet om du finner mikroplast.

Hjemmeside til Mausund Feltstasjon: www.eider.no

Facebook: www.facebook.com/MausundFeltstasjon


12.00-19.00

Åpen dag på Nabeita gjenvinningsstasjonen

HAMOS har åpen dag for alle interesserte på Nabeita gjenvinningsstasjonen.

Kom og lær om:

  • Kildesortering
  • Info om rabattordninger ved bruk av nabodeling av søppelspann, kompost og tøybleier.

17.00

Frøya Sportsdykkerklubb rydder havbunnen

Frøya sportsdykkerklubb rydder utfor kaia på Dyrvik, ved Ervik laks og ørret.

Dette er en fin mulighet for å se hva som befinner seg på havbunnen.

Alle er velkommen til å bli med, både dykkere, fridykkere eller bare nysgjerrige.

Grilling og god stemning


19.00

Kompostkurs

HAMOS arrangerer kompostkurs. Se HAMOS.no eller Miljøukas hjemmeside og facebook for mer informasjon og påmelding.

Det er et krav at du har deltatt på et av våre kurs for å få komposteringsrabatt på renovasjonsgebyret.

Åpent for alle – gratis.

Påmelding: www.hamos.no/pamelding-til-komposteringskurs

Biologiske undersøkelser på sjøørret

Sted: Blakstadvassdraget

Vi undersøker om sjøørreten er reetablert i Blakstadvassdraget etter at det ble satt inn kulvert i Buaveien.

Frøya kommune i samarbeid med elever ved Guri Kunna vgs.


09.00-15.00

Kommuneansatte og politikere rydder marint søppel sammen med Mausund feltstasjon..


11.00-16.00

Besøk Mausund feltstasjon sin stand

Sted: Stjernesenteret

Hvem kan delta: Alle

Mausund feltstasjon har stand på Stjernesenteret.

Ta gjerne med en lodott fra filteret i egen tørketrommel for å se i mikroskopet om du finner mikroplast.

Biologiske undersøkelser på sjøørret

Sted: Blakstadvassdraget

Vi undersøker om sjøørreten er reetablert i Blakstadvassdraget etter at det ble satt inn kulvert i Buaveien.

Frøya kommune i samarbeid med elever ved Guri Kunna vgs.


11.00-13.00

Bli med Turbo og Barnas Turlag på strandrydding

Ta med klær etter vær, hansker for søppelplukking og turpass for stempel.

Se facebooksiden Barnas Turlag Frøya for mer informasjon.

Tilrettelagt for barnefamilier. Enkel matservering. Gratis.

Facebook: www.facebook.com/events/1171299863041735/

Siste innlegg fra årets aksjon

Besøk oss gjerne på Facebook