Miljøuka er Frøya kommunes bidrag til økt kunnskap og tilrettelegge for opprydding av marin forsøpling. Igjennom hele uka har vi spennende, gratis arrangementer rundt om på Frøya. Bli med å sett fokus på miljøet, for ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt! Velkommen til en spennende uke!