Miljøuka er Frøya kommunes bidrag til økt kunnskap og tilrettelegge for opprydding av marin forsøpling. Igjennom hele uka har vi spennende, gratis arrangementer rundt om på Frøya.

Bli med å sett fokus på miljøet

– Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

Velkommen til en spennende uke!