Miljøuka 2019 er nå ved veis ende. Det har vært en veldig interessant og lærerik uke med mange aktiviteter! Vi er kjempefornøyde med engasjementet og takker alle som har bidratt. Vi vil spesielt rette en takk til samarbeidspartnerne våre i Miljøuka 2019: Mausund Feltstasjon, Frøya næringsforening, Frøya Brann og Redning, IUA Sør-Trøndelag, Dyrøy Oppvekstsenter, HAMOS, Frøya Sportsdykkerklubb, Barnas Turlag, Guri Kunna vgs og skoleelever som deltok på vår filmkonkurranse. Ellers vil vi takke alle som har vært med å gjøre en innsats med strandrydding denne uka, bl.a. ansatte i Åkerblå og Frøya kommune samt flere skoleelever som har rydda sammen med Mausund Feltstasjon. Vi takker også barn og voksne som deltok på strandrydding med Turbo og Barnas Turlag.

Vi håper på en like stor oppslutning neste år! Selv om vi er svært fornøyde med årets opplegg, er det alltids rom for forbedring. Dersom du har tilbakemeldinger til Miljøuka 2019 eller har forslag til arrangement for 2020 kan dette formidles til oyvor.helstad@froya.kommune.no eller ved å skrive på vår facebookside.