Invitasjon til samling om Grønt Flagg

Miljøuka inviterer to ansatte fra hver barnehage/skole/oppvekstsenter i Frøya kommune til samling om Grønt Flagg.

Samlingen er for både de som har blitt sertifisert med Grønt Flagg, og de som ikke har kommet i gang med sertifiseringen.

Det kan gis prosjektmidler til frikjøp av ansatte for innsetting av vikar hvis dette er nødvendig for å få til deltakelse på samlingen. Samlingen inkludert lønsj er gratis.

 

Hvor:     Hotell Frøya

Når:       Onsdag 22. september

Tid:        kl 10.30 – 15.45

 

Program:

10.30     Lønsj

11.15     Velkommen

Håvard Holte Os, kommunalsjef oppvekst og kultur

11.30   Hva er Grønt Flagg?

Bjørn Arild Silseth, Grønn Barneby, Trondheim kommune

12.30     Hva har vi gjort for å lykkes med Grønt Flagg?

Randi Gaustad, virksomhetsleder Dyrøy oppvekstsenter

13.00     Pause

13.30     Strandrydding og marin forsøpling

Odd Arne Arnesen, Mausund Feltstasjon

14.30     Veien videre, nettverk, gruppearbeid og samtaler

Håvard og Bjørn Arild

15.45     Slutt

 

 

Påmelding innen 15. september til epost Oyvor.helstad@froya.kommune.no eller mob 902 20 286

 

For utbetaling av midler for bruk av vikar, sendes i etterkant av arrangementet epost til kristan.kleveland@froya.kommune.no med beløp og hvor midlene skal posteres, art-funksjon-ansvar.

Velkommen til en inspirasjonsdag!

 

Følg, lik og del, på facebook:

https://www.facebook.com/miljouka/