Mausund feltstasjon har stand på stjernesentret fra tirsdag til torsdag. Der vil det være mulig å se noe av det som feltstasjonen har funnet i sitt ryddearbeid i øyriket.